BMS- Body Mind Spirit

Body Mind Spirit, BMS, är en helt unik träningsform där vi jobbar med balans, andning, centrering och de fyra elementen: jord, himmel, vatten och eld!

Det är ett lustfyllt pass där vi får leka, dansa och andas! Body Mind Spirit kan beskrivas som flödande – kraftfullt, mjukt – stärkande, rytmiskt – svettigt samt meditativt och stilla. Den här rörelseglädjen finns även i fridans, qigong, pilates, yoga, kampsport mm.

Passet är ca 75 minuter.